Logo Peter Kučák súdny tlmočník z jazyka talianskeho a anglického
Služby
Pridaná hodnota
Ceny
Služby

 • Preklady so špecializáciou na oblasť práva, účtovníctva a ekonomiky, preklady obchodnej korešpondencie
 • Overené preklady (s okrúhlou pečaťou prekladateľa) komerčných dokumentov právneho charakteru (zakladateľské dokumenty, prehlásenia, splnomocnenia, zmluvy rozličného charakteru)
 • Overené preklady (s okrúhlou pečaťou prekladateľa) pre verejnosť (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, vysvedčenia, potvrdenia, preukazy)
 • Hotové preklady slovenských zákonov dôležitých pre podnikateľov (obchodná, daňová, colná oblasť) do anglického jazyka.
HomeHome MenuMenu
 
Pridaná hodnota

 • Všetky preklady vyhotovuje súdny prekladateľ vždy osobne, čím sa zaručuje stála kvalita a vysoká spoľahlivosť preloženého textu.
 • Stála telefonická služba (00421-48-4147419) každý pracovný deň od 8.30 do 16.30 stredoeurópskeho času.
 • Príjem a doručovanie zákaziek prostredníctvom faxu (00421-48-4147420), E-mailu (lingua@lingua.sk), pošty (P.O.BOX 414, 97401 Banská Bystrica).
 • Garantované dodacie lehoty, na požiadanie zákazníka expresné vyhotovenie (do 1 hodiny od prijatia zákazky v rozsahu max. 5 strán).
 • Vysoká estetická úroveň preložených textov.
HomeHome MenuMenu
 
Ceny

Preklady

  Preklad z/do jazyka anglického/talianskeho - (v závislosti od hustoty textu na strane, v priemere približne 18 € / strana textu).

0,07 € / 1 slovo preloženého textu

  Príplatok za súdne overenie textu

3,3 € / 1 strana preloženého textu

  Príplatok za expresné vyhotovenie

100 %

  Preklady štandardných dokumentov
  (výpis z registra trestov, vysvedčenie, rodný, sobášny, úmrtný list, vysokoškolský diplom a iné)

 9 €


Preklady dokladov pre ojazdené vozidlá z dovozu potrebné pre ich registráciu
 

 

Odhláška/list vlastníctva

9 €

Technický preukaz – predná strana

19 €

Technický preukaz – predná i zadná strana

29 €

Faktúra/kúpna zmluva

9 €

* Všetky ceny na stránke sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty

 

HomeHome MenuMenu